Навчальний посібник "Практикум з вищої математики. Модуль 6. Функції багатьох змінних"

Ціна: 36 грн.

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. Модуль 6. Функції багатьох змінних : навчальний посібник / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 140 с. ISBN 978-966-613-932-3 (загальний), 978-966-613-936-1

Наведено головні означення і теореми, які використовують під час вивчення границі, неперервності, диференціального та інтегрального числення функцій багатьох змінних. Описано розв’язування типових задач, наведено задачі для самостійного розв’язування та індивідуальні завдання. Особливу увагу приділено задачам економічного змісту. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає програмі курсу вищої математики для економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.

Оформити замовлення

Оформити замовлення
* - поля обовязкові для заповнення